PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk juli en augustus, iedere zondag 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…

Afscheid ds David Schiethart

Ds David Schiethart heeft een beroep gekregen uit Delft om studentenpredikant te worden. Hij heeft dit beroep aangenomen. David zal onze wijkgemeente per 1 augustus verlaten. De afscheidsdienst zal zijn op zondag 31 juli. De intrededienst in Delft zal zijn op zondag 11 september.

Keti Koti viering en dialoog

Thema: Bevrijding is voor ons allemaal Bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden. De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) nodigt u uit tot het herdenken van gedeeld verleden. Om bezieling en inspiratie te putten en als bevrijde mensen samen verder te gaan. Op 1 juli 2022 vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom, start 18.00 uur. In de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag. Aanmelden bij Duncan Wielzen (dr.wielzen@p4ev.nl /06-28327571) Of, Christine Welschen (christine@welschen.net /06- 17400604). Wietske Verkuyl is aanwezig als een van de dialoogbegeleiders.

Benoeming ambtsdragers

In de vergadering van 19 mei jl heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1 juli 2022 tot diaken benoemd voor de locatie Abdijkerk: Mevrouw Thea Wignand- Matsinger en mevrouw Maureen Palyama en voor de locatie Shalomkerk tot ouderling de Heer Robbert den Hartog. De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee verschillende vacatures in onze wijk weer vervuld worden. Op 3 juli 2022 zullen zij in de Abdijkerk resp. de Shalomkerk worden bevestigd.

Collecte ontvangsten mei 2022

Zingen op zondagavond

Komt u ook fijn meezingen op zondagavond in de Shalomkerk? Elke derde zondagavond van de maand om 19 uur. Geef tijdens dit zanguur uw lievelingslied of psalm op en we zingen het met elkaar! Uit het oude (1973) en nieuwe liedboek (2013) en uit de psalmen in de oude berijming, alle bundels zijn in de kerk aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Afscheid ds David Schiethart

Ds David Schiethart heeft een beroep gekregen uit Delft om studentenpredikant te worden. Hij heeft dit beroep aangenomen. David zal onze wijkgemeente per 1 augustus verlaten. De afscheidsdienst zal zijn op zondag 31 juli. De intrededienst in Delft zal zijn op zondag 11 september.

Keti Koti viering en dialoog

Thema: Bevrijding is voor ons allemaal Bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden. De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) nodigt u uit tot het herdenken van gedeeld verleden. Om bezieling en inspiratie te putten en als bevrijde mensen samen verder te gaan. Op 1 juli 2022 vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom, start 18.00 uur. In de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag. Aanmelden bij Duncan Wielzen (dr.wielzen@p4ev.nl /06- 28327571) Of, Christine Welschen (christine@welschen.net /06-17400604). Wietske Verkuyl is aanwezig als een van de dialoogbegeleiders.

Benoeming ambtsdragers

In de vergadering van 19 mei jl heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1 juli 2022 tot diaken benoemd voor de locatie Abdijkerk: Mevrouw Thea Wignand- Matsinger en mevrouw Maureen Palyama en voor de locatie Shalomkerk tot ouderling de Heer Robbert den Hartog. De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee verschillende vacatures in onze wijk weer vervuld worden. Op 3 juli 2022 zullen zij in de Abdijkerk resp. de Shalomkerk worden bevestigd.

Collecte ontvangsten mei 2022

Zingen op zondagavond

Komt u ook fijn meezingen op zondagavond in de Shalomkerk? Elke derde zondagavond van de maand om 19 uur. Geef tijdens dit zanguur uw lievelingslied of psalm op en we zingen het met elkaar! Uit het oude (1973) en nieuwe liedboek (2013) en uit de psalmen in de oude berijming, alle bundels zijn in de kerk aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken.