Kerkbeheer

Kerkelijk Bureau PKDH….

Beheer kerkgebouwen….

Kerkbalans….

Collectebonnen….

Schenkingen en legaten.…

Bankrekeningnummers….

Kerkelijk bureau pgg

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn- denhaag.nl

Beheer kerkgebouwen

Het beheer van de drie kerkgebouwen is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur van de gebouwen kunt u in eerste instantie bij de kosters terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente.

Kerkbalans

Graag willen wij de actie Kerkbalans onder uw aandacht brengen. Dit betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Een gift doen aan Kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse Kerk Den Haag kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van de belasting; er is dus geen drempel. De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Kerk Den Haag is erkend als ANBI. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Meer info… Leden en niet-leden die bij willen dragen kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op: NL38 RABO 0373 7207 77 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage met de vermelding 'Kerkbalans wijkgemeente Zuidwest'. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage.

Collectebonnen

Via de collectes tijdens de kerkdiensten kunt u uw bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Uw bijdrage kunt u in contant geld doen, maar u kunt hiervoor ook collectebonnen gebruiken. Deze bestelt u bij de Protestantse Diaconie Den Haag. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Zo bestelt u collectebonnen: 1. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u collectebonnen wilt bestellen. 2. Maak het bedrag over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. 3. Maak een bedrag in hele euro’s over, zonder cijfers achter de komma. 4. Vermeld bij de opmerkingen ‘Collectebonnen’, plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naartoe gestuurd moeten worden. 5. U ontvangt na enkele dagen de collectebonnen per post.

Schenkingen en legaten

Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Kerk Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening.

Bankrekeningnummers

Voor Kerkbalans (kerkelijke bijdage): College van Kerkrentmeesters PGG: NL38 RABO 0373 7207 77 Voor de wekelijkse collectes: Collecten Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL59 INGB 0007 8625 54 Graag bij het storten vermelden voor welke collecte (datum en collecte 1 of 2) het geld bestemd is. Voor collectebonnen: Protestantse Diaconie Den Haag: NL46 INGB 0000 0767 92 De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN- kerken gebruikt worden. Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. Wijkgemeente Zuidwest: Wijkraad van Kerkrentmeesters Den Haag-Zuidwest: NL87 RABO 0145 5906 07 Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest: NL16 INGB 0000 0423 15 ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL52 INGB 0000 0924 95 Locatie Abdijkerk: PGG-Abdijkerk: NL33 INGB 0000 4799 64 Locatie Bosbeskapel: Protestantse kerk Bosbeskapel: NL83 INGB 0006 8572 02 Wijkbeheersraad Bosbeskapel: NL78 RABO 0145 5906 07 Locatie Shalomkerk: Protestantse kerk Shalomkerk: NL54 INGB 0000 0088 45 Protestantse kerk Shalomkerk: NL61 INGB 0000 0222 99 Bijdragen/giften aan Samenklank, het wijkblad van Den Haag-Zuidwest: NL 28 INGB 0003 7162 65 t.n.v. Penningmeester Samenklank
Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdijkerk         Bosbeskapel        Shalomkerk

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk Iedere 3e zondag januari-juni 2024 Zondagmatinee Meer info…

Samenklank

Dit is ons maandblad met nieuws uit de wijkgemeente. Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Kerkbeheer

Kerkelijk Bureau PKDH….

Beheer kerkgebouwen….

Kerkbalans….

Collectebonnen….

Schenkingen en legaten.…

Bankrekeningnummers….

Kerkelijk bureau pgg

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn-denhaag.nl

Beheer kerkgebouwen

Het beheer van de drie kerkgebouwen is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur van de gebouwen kunt u in eerste instantie bij de kosters terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente.

Kerkbalans

Graag willen wij de actie Kerkbalans onder uw aandacht brengen. Dit betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Een gift doen aan Kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse Kerk Den Haag kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van de belasting; er is dus geen drempel. De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Kerk Den Haag is erkend als ANBI. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Meer info… Leden en niet-leden die bij willen dragen kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op: NL38 RABO 0373 7207 77 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage met de vermelding 'Kerkbalans wijkgemeente Zuidwest'. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage.

Collectebonnen

Via de collectes tijdens de kerkdiensten kunt u uw bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Uw bijdrage kunt u in contant geld doen, maar u kunt hiervoor ook collectebonnen gebruiken. Deze bestelt u bij de Protestantse Diaconie Den Haag. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Zo bestelt u collectebonnen: 1. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u collectebonnen wilt bestellen. 2. Maak het bedrag over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te 's- Gravenhage. 3. Maak een bedrag in hele euro’s over, zonder cijfers achter de komma. 4. Vermeld bij de opmerkingen ‘Collectebonnen’, plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naartoe gestuurd moeten worden. 5. U ontvangt na enkele dagen de collectebonnen per post.

Schenkingen en legaten

Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Kerk Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening.

Bankrekeningnummers

Voor Kerkbalans (kerkelijke bijdage): College van Kerkrentmeesters PGG: NL38 RABO 0373 7207 77 Voor de wekelijkse collectes: Collecten Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL59 INGB 0007 8625 54 Graag bij het storten vermelden voor welke collecte (datum en collecte 1 of 2) het geld bestemd is. Voor collectebonnen: Protestantse Diaconie Den Haag: NL46 INGB 0000 0767 92 De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. Wijkgemeente Zuidwest: Wijkraad van Kerkrentmeesters Den Haag- Zuidwest: NL87 RABO 0145 5906 07 Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest: NL16 INGB 0000 0423 15 ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL52 INGB 0000 0924 95 Locatie Abdijkerk: PGG-Abdijkerk: NL33 INGB 0000 4799 64 Locatie Bosbeskapel: Protestantse kerk Bosbeskapel: NL83 INGB 0006 8572 02 Wijkbeheersraad Bosbeskapel: NL78 RABO 0145 5906 07 Locatie Shalomkerk: Protestantse kerk Shalomkerk: NL54 INGB 0000 0088 45 Protestantse kerk Shalomkerk: NL61 INGB 0000 0222 99 Bijdragen/giften aan Samenklank, het wijkblad van Den Haag-Zuidwest: NL 28 INGB 0003 7162 65 t.n.v. Penningmeester Samenklank
Abdij          Bosbes        Shalom
ZuidWest