Diaconie - Het goede voor een ander willen

Actueel:

Noodhulp van Kerk in Actie in Pakistan…

KidsCare Kenia…

Opbrengsten collectes juli/augustus 2022…

KidsCare Kenia

In juni 2022 zijn wij begonnen met het collecteren voor de kinderen in Kenia. KidsCare heeft het project toen geïntroduceerd en wij kunnen al een korte update geven. Van de toegezegde €20.000- is nu al een bedrag van bijna €2300,- ingezameld. Daarnaast is een gift van €4500,- ontvangen via een stichting. Een prachtige opsteker. Op alle locaties houden wij de actuele stand bij d.m.v. de KidsCare thermometer. Ook ontvangen wij periodiek krantjes van de Stichting KidsCare Kenia die bij de thermometer hangen met daarin verslag van haar activiteiten. Op de website is alle informatie over het project te vinden. Op 11 september 2022 collecteren wij opnieuw voor Kidscare Kenia. Met uw steun krijgen deze kinderen in Kenia kansen om later als volwaardig lid van de gemeenschap te functioneren. Op hun website staat een uitspraak van Herman van Veen: “Samen kunnen we de wereld een beetje mooier kleuren”. Doet u mee?

Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen -

Diaconie homepage

PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk 5-12-19 november 2022 Orgelconcerten bij kaarslicht Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Actueel:

Noodhulp van Kerk in Actie in

Pakistan…

KidsCare Kenia…

Opbrengsten collectes juli/augustus

2022…

KidsCare Kenia

In juni 2022 zijn wij begonnen met het collecteren voor de kinderen in Kenia. KidsCare heeft het project toen geïntroduceerd en wij kunnen al een korte update geven. Van de toegezegde €20.000- is nu al een bedrag van bijna €2300,- ingezameld. Daarnaast is een gift van €4500,- ontvangen via een stichting. Een prachtige opsteker. Op alle locaties houden wij de actuele stand bij d.m.v. de KidsCare thermometer. Ook ontvangen wij periodiek krantjes van de Stichting KidsCare Kenia die bij de thermometer hangen met daarin verslag van haar activiteiten. Op de website is alle informatie over het project te vinden. Op 11 september 2022 collecteren wij opnieuw voor Kidscare Kenia. Met uw steun krijgen deze kinderen in Kenia kansen om later als volwaardig lid van de gemeenschap te functioneren. Op hun website staat een uitspraak van Herman van Veen: “Samen kunnen we de wereld een beetje mooier kleuren”. Doet u mee?

Diaconale activiteiten - Financiële

bijdragen - Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest