Kerkenraad

De wijkgemeente Zuidwest bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen- Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een moderamen (beperkt aantal ambtsdragers) en een predikantenteam. Daarnaast zijn er pastoraal werkers en een diaconaal werker. Zie ook de pagina adressen. Er is een wijkraad van diakenen, een wijkraad van kerkrentmeesters en er zijn taakgroepen. Op iedere locatie bestaat een liturgiecommissie. De taakgroepen: Jeugd en Jongeren Pastoraat en Ouderenwerk Vorming en Bezinning Scriba van de kerkenraad: Henk Valstar E wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Privacystatement

Verslagen vergaderingen Kerkenraad Zuidwest

Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdijkerk         Bosbeskapel        Shalomkerk

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk Iedere 3e zondag januari-juni 2024 Zondagmatinee Meer info…

Samenklank

Dit is ons maandblad met nieuws uit de wijkgemeente. Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Kerkenraad

De wijkgemeente Zuidwest bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een moderamen (beperkt aantal ambtsdragers) en een predikantenteam. Daarnaast zijn er pastoraal werkers en een diaconaal werker. Zie ook de pagina adressen. Er is een wijkraad van diakenen, een wijkraad van kerkrentmeesters en er zijn taakgroepen. Op iedere locatie bestaat een liturgiecommissie. De taakgroepen: Jeugd en Jongeren Pastoraat en Ouderenwerk Vorming en Bezinning Scriba van de kerkenraad: Henk Valstar E wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Privacystatement

Verslagen vergaderingen

Kerkenraad Zuidwest

Abdij          Bosbes        Shalom
ZuidWest