PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Beroepingswerk

De beroepingscommissie van onze wijkgemeente Zuidwest is in september 2022 van start gegaan met de beroepingsprocedure. Het zoeken naar geschikte predikanten wordt gedaan in opdracht van de kerkenraad en op basis van profielen die zijn opgemaakt door de verschillende locatiecommissies. De beroepingscommissie heeft 3 profielschetsen gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie die op 16 oktober 2022 op de website van de PKN en op de website van onze wijkgemeente is geplaatst. De betreffende profielschetsen hebben de instemming verkregen van de kerkenraad. Profielschets Abdijkerk Profielschets Bosbeskapel Profielschtes Shalomkerk De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Tot 5 december 2022 hebben de predikant vacatures wijkgemeente Zuidwest opengestaan voor reacties. De beroepingscommissie gaat nu de volgende procedurele fase in, waarbij geïnteresseerde predikanten worden beluisterd en gesproken.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Beroepingswerk

De beroepingscommissie van onze wijkgemeente Zuidwest is in september 2022 van start gegaan met de beroepingsprocedure. Het zoeken naar geschikte predikanten wordt gedaan in opdracht van de kerkenraad en op basis van profielen die zijn opgemaakt door de verschillende locatiecommissies. De beroepingscommissie heeft 3 profielschetsen gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie die op 16 oktober 2022 op de website van de PKN en op de website van onze wijkgemeente is geplaatst. De betreffende profielschetsen hebben de instemming verkregen van de kerkenraad. Profielschets Abdijkerk Profielschets Bosbeskapel Profielschtes Shalomkerk De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Tot 5 december 2022 hebben de predikant vacatures wijkgemeente Zuidwest opengestaan voor reacties. De beroepingscommissie gaat nu de volgende procedurele fase in, waarbij geïnteresseerde predikanten worden beluisterd en gesproken.
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest