PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk, zondagmatinee 18 juni 2023, 15.30 uur Consortium Vocale o.l.v. Stephen Kavelaar Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Beroepingswerk

De Beroepingscommissie van onze wijkgemeente heeft twee predikanten gevonden die passen bij de profielen opgemaakt vanuit de Abdijkerk en de Bosbeskapel. Het is nog niet gelukt om een geschikte predikant voor de Shalomkerk te vinden. Bekendmaking verkiezing predikant Abdijkerk Op zondag 23 april 2023 is er in de Abdijkerk een gemeenteberaad gehouden. De beroepingsproce-dure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroepingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedure en de kandidaat predikant voor de Abdijkerk. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden ter vervulling van de 50% predikantsvacature ten behoeve van de Abdijkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. van Wijngaarden, momenteel predikant van de Andreaskerk in Rotterdam. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. M.L. van Wijngaarden nu officieel bekend maken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend. Bekendmaking verkiezing predikant Bosbeskapel Op zondag 16 april 2023 is er in de Bosbeskapel een gemeentevergadering gehouden. De beroepingsprocedure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroe-pingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedu-re en over de kandidaat predikant voor de Bosbeskapel. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. J.S. (Sara) Dondorp ter vervulling van de 0,7 fte predikantsvacature ten behoeve van de Bosbeskapel. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Dondorp. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. J.S. Dondorp nu officieel bekend maken. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend. Nieuwe procedure voor een predikant voor de Shalomkerk Het is nog niet gelukt om een geschikte predikant voor de Shalomkerk te vinden. De wijkkerkenraad heeft aan de Beroepingscommissie gevraagd om hiervoor een nieuwe procedure te beginnen De beroepingscommissie heeft een nieuwe profielschets gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie (zie hieronder). De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Lees hier de vacaturetekst t.b.v. de beroepingsprocedure.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Beroepingswerk

De Beroepingscommissie van onze wijkgemeente heeft twee predikanten gevonden die passen bij de profielen opgemaakt vanuit de Abdijkerk en de Bosbeskapel. Het is nog niet gelukt om een geschikte predikant voor de Shalomkerk te vinden. Bekendmaking verkiezing predikant Abdijkerk Op zondag 23 april 2023 is er in de Abdijkerk een gemeenteberaad gehouden. De beroepingsproce- dure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroepingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedure en de kandidaat predikant voor de Abdijkerk. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden ter vervulling van de 50% predikantsvacature ten behoeve van de Abdijkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. van Wijngaarden, momenteel predikant van de Andreaskerk in Rotterdam. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. M.L. van Wijngaarden nu officieel bekend maken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend. Bekendmaking verkiezing predikant Bosbeskapel Op zondag 16 april 2023 is er in de Bosbeskapel een gemeentevergadering gehouden. De beroepingsprocedure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroe-pingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedu-re en over de kandidaat predikant voor de Bosbeskapel. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. J.S. (Sara) Dondorp ter vervulling van de 0,7 fte predikantsvacature ten behoeve van de Bosbeskapel. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Dondorp. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. J.S. Dondorp nu officieel bekend maken. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend. Nieuwe procedure voor een predikant voor de Shalomkerk Het is nog niet gelukt om een geschikte predikant voor de Shalomkerk te vinden. De wijkkerkenraad heeft aan de Beroepingscommissie gevraagd om hiervoor een nieuwe procedure te beginnen De beroepingscommissie heeft een nieuwe profielschets gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie (zie hieronder). De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Lees hier de vacaturetekst t.b.v. de beroepingsprocedure.
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest