Jeugd

PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Vaste activiteiten

Voor kinderen en jongeren binnen onze wijkgemeente vinden er allerlei activiteiten plaats. Soms het hele jaar door, soms incidenteel. Ieder jaar wordt er een jeugdwerkfolder uitgebracht, waarin u alle informatie omtrent de jeugdactiviteiten kunt vinden. Info: Rianne van Deursen E riannevandeursen@gmail.com Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie). Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Voor de jeugd in de leeftijdsgroep 12 t/m 18 jaar is er op elke eerste zaterdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur, een bijeenkomst van jeugdgroep ‘The Sun’ in de huiskamer van de Bosbeskapel. Tijdens de bijeenkomsten van 'The Sun' bespreken we maatschappelijke thema's of gaan we eropuit om zelf van alles te ontdekken. 'The Sun' wordt geleid door drie enthousiaste jongvolwassenen. Wij als leiding hopen dat we de jongeren een veilige plek kunnen bieden waar ruimte is voor (christelijke) diepgang, maar zeker ook voor vriendschap en gezelligheid. Info: Jantine Wignand E jeugd@denhaag-zuidwest.nl Voor de 20ers en 30ers uit de wijkgemeente is er een jongerengespreksgroep, onder leiding van een van de predikanten. Met elkaar behandelen we Bijbelse thema’s en zoeken we naar verdieping van ons geloof, maar er is zeker ook veel ruimte voor gezelligheid. Info: Robin Vellinga E jongerengespreksgroep@denhaag- zuidwest.nl LichtDelen is de pioniersplek van de gemeente Den Haag-Zuidwest. Het doel van deze pioniersplek is om een fijne gemeenschap te creëren van met name jonge gezinnen. Ook, en misschien wel juist, voor diegenen die zich niet (meer) zo thuis voelen in de traditionele kerk zoals het er op zondagochtend uitziet. LichtDelen is te volgen op Facebook en heeft een eigen website. Info: Louise den Hoed E info@lichtdelen.nl.

Voor vragen over jeugdactiviteiten

van onze wijkgemeente kun je

contact opnemen via

jeugd@denhaag-zuidwest.nl.

Palmpasen anders

Zoals altijd was het Palmpasen, zoals het ook Pasen was en Pinksteren zal worden. Dat is al 2000 jaar zo. Wat wel anders is, is het niet vieren met elkaar. Al jaren komen kinderen met Palmpasen naar de kerk, maken ze een palmpasenkruis, versieren dit met altijdgroene takken, snoep en een broodhaan en komen ermee in optocht de kerk binnen. Vanwege de coronamaatregelen, was Palmpasen nu niet in de kerk maar in de gezinnen. Hartverwarmend en ontroerend zijn de reacties van de kinderen en hun ouders. Geloof, hoop en liefde in deze crisistijd. Het lijkt alsof in deze tijd meer dankbaarheid voor Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen doorklinkt. We delen wat foto’s met jullie. Weet dat het evangelie doorgaat, ook wanneer je niet meer naar de kerk kan.

20/30’ers-groep gaat door ondanks corona

Met zijn achten vormen wij de groep van 20/30’ers en komen we zo ongeveer om de zes weken bij elkaar om over het geloof te praten. Oók tijdens de coronacrisis. De meesten stonden ervoor open om samen te videobellen. Als we elkaar goed uit laten praten en even wachten tot we reageren komen de gesprekken goed op gang. Ik vind het erg fijn om juist tijdens deze pandemie met elkaar hier op een diepgaande manier over te praten. We waren het er allemaal over eens dat deze tijden van crisis mensen dichter bij elkaar brengen. Bovendien zijn we liever voor elkaar, we zien elkaar staan en helpen elkaar. Daarnaast geven deze tijden de mogelijkheid voor bezinning. Je kan als een ‘helicopterview’ even je leven vanaf een afstand bekijken. Men heeft de tijd om na te denken over hoe je in het leven staat. Misschien wil je wel een andere kant op gaan of word je extra dankbaar voor de positie waarin je nu staat. Samen staan we stil bij de mensen die juist nu kwetsbaar zijn en misschien wel getroffen zijn door het virus. Tijdens het gesprek wordt er besproken of we niet al eerder anderhalve meter afstand in acht hadden moeten nemen. Had dat besmettingen kunnen voorkomen? We zijn het er allemaal over eens dat je strenge maatregelen altijd stap voor stap dient te nemen, anders is het niet geloofwaardig en houden mensen zich er niet aan. We stellen ons tevens de vraag of er na de pandemie nog steeds evenveel betrokkenheid en dankbaarheid voor elkaar zal zijn. Of gaan we na de crisis weer in de achtbaan als voorheen? Misschien iets om samen in de gaten te houden en elkaar erop aan te spreken als juist deze belangrijke betrokkenheid naar elkaar toe vermindert. Want samen zijn we immers sterk.

The Sun schrijft kaarten

Nu de geplande activiteiten van jeugdgroep The Sun (voorheen Jeugdkerk), net als zoveel andere activiteiten, niet door konden gaan, wilden we gezamenlijk toch iets betekenisvols doen. In overleg met de predikanten besloten we een paasgroet te sturen aan de mensen die dit jaar niet naar de paasmiddag voor ouderen in de Abdijkerk konden gaan. Daarom schreven we met z’n allen een heleboel kaarten – wel meer dan 80 – en brachten of stuurden deze naar iedereen die op de adressenlijst van de paasmiddag stond. Bij de kaart stopten we ook een theezakje, zodat we hopelijk een klein beetje van de gezelligheid van de paasmiddag bij mensen thuis konden brengen.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Jeugd

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Palmpasen anders

Zoals altijd was het Palmpasen, zoals het ook Pasen was en Pinksteren zal worden. Dat is al 2000 jaar zo. Wat wel anders is, is het niet vieren met elkaar. Al jaren komen kinderen met Palmpasen naar de kerk, maken ze een palmpasenkruis, versieren dit met altijdgroene takken, snoep en een broodhaan en komen ermee in optocht de kerk binnen. Vanwege de coronamaatregelen, was Palmpasen nu niet in de kerk maar in de gezinnen. Hartverwarmend en ontroerend zijn de reacties van de kinderen en hun ouders. Geloof, hoop en liefde in deze crisistijd. Het lijkt alsof in deze tijd meer dankbaarheid voor Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen doorklinkt. We delen wat foto’s met jullie. Weet dat het evangelie doorgaat, ook wanneer je niet meer naar de kerk kan.

20/30’ers-groep gaat door ondanks

corona

Met zijn achten vormen wij de groep van 20/30’ers en komen we zo ongeveer om de zes weken bij elkaar om over het geloof te praten. Oók tijdens de coronacrisis. De meesten stonden ervoor open om samen te videobellen. Als we elkaar goed uit laten praten en even wachten tot we reageren komen de gesprekken goed op gang. Ik vind het erg fijn om juist tijdens deze pandemie met elkaar hier op een diepgaande manier over te praten. We waren het er allemaal over eens dat deze tijden van crisis mensen dichter bij elkaar brengen. Bovendien zijn we liever voor elkaar, we zien elkaar staan en helpen elkaar. Daarnaast geven deze tijden de mogelijkheid voor bezinning. Je kan als een ‘helicopterview’ even je leven vanaf een afstand bekijken. Men heeft de tijd om na te denken over hoe je in het leven staat. Misschien wil je wel een andere kant op gaan of word je extra dankbaar voor de positie waarin je nu staat. Samen staan we stil bij de mensen die juist nu kwetsbaar zijn en misschien wel getroffen zijn door het virus. Tijdens het gesprek wordt er besproken of we niet al eerder anderhalve meter afstand in acht hadden moeten nemen. Had dat besmettingen kunnen voorkomen? We zijn het er allemaal over eens dat je strenge maatregelen altijd stap voor stap dient te nemen, anders is het niet geloofwaardig en houden mensen zich er niet aan. We stellen ons tevens de vraag of er na de pandemie nog steeds evenveel betrokkenheid en dankbaarheid voor elkaar zal zijn. Of gaan we na de crisis weer in de achtbaan als voorheen? Misschien iets om samen in de gaten te houden en elkaar erop aan te spreken als juist deze belangrijke betrokkenheid naar elkaar toe vermindert. Want samen zijn we immers sterk.

The Sun schrijft kaarten

Nu de geplande activiteiten van jeugdgroep The Sun (voorheen Jeugdkerk), net als zoveel andere activiteiten, niet door konden gaan, wilden we gezamenlijk toch iets betekenisvols doen. In overleg met de predikanten besloten we een paasgroet te sturen aan de mensen die dit jaar niet naar de paasmiddag voor ouderen in de Abdijkerk konden gaan. Daarom schreven we met z’n allen een heleboel kaarten – wel meer dan 80 – en brachten of stuurden deze naar iedereen die op de adressenlijst van de paasmiddag stond. Bij de kaart stopten we ook een theezakje, zodat we hopelijk een klein beetje van de gezelligheid van de paasmiddag bij mensen thuis konden brengen.

Vaste activiteiten

Voor kinderen en jongeren binnen onze wijkgemeente vinden er allerlei activiteiten plaats. Soms het hele jaar door, soms incidenteel. Ieder jaar wordt er een jeugdwerkfolder uitgebracht, waarin u alle informatie omtrent de jeugdactiviteiten kunt vinden. Info: Rianne van Deursen E riannevandeursen@gmail.com Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie). Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Voor de jeugd in de leeftijdsgroep 12 t/m 18 jaar is er op elke eerste zaterdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur, een bijeenkomst van jeugdgroep ‘The Sun’ in de huiskamer van de Bosbeskapel. Tijdens de bijeenkomsten van 'The Sun' bespreken we maatschappelijke thema's of gaan we eropuit om zelf van alles te ontdekken. 'The Sun' wordt geleid door drie enthousiaste jongvolwassenen. Wij als leiding hopen dat we de jongeren een veilige plek kunnen bieden waar ruimte is voor (christelijke) diepgang, maar zeker ook voor vriendschap en gezelligheid. Info: Jantine Wignand E jeugd@denhaag-zuidwest.nl Voor de 20ers en 30ers uit de wijkgemeente is er een jongerengespreksgroep, onder leiding van een van de predikanten. Met elkaar behandelen we Bijbelse thema’s en zoeken we naar verdieping van ons geloof, maar er is zeker ook veel ruimte voor gezelligheid. Info: Robin Vellinga E jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl LichtDelen is de pioniersplek van de gemeente Den Haag-Zuidwest. Het doel van deze pioniersplek is om een fijne gemeenschap te creëren van met name jonge gezinnen. Ook, en misschien wel juist, voor diegenen die zich niet (meer) zo thuis voelen in de traditionele kerk zoals het er op zondagochtend uitziet. LichtDelen is te volgen op Facebook en heeft een eigen website. Info: Louise den Hoed E info@lichtdelen.nl.

Voor vragen over jeugdactiviteiten van onze

wijkgemeente kun je contact opnemen via

jeugd@denhaag-zuidwest.nl.