PGG ZuidWest wm.pgg.zw@gmail.com HOME

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest! Deze gemeente wordt gevormd door drie vierplekken (Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk), die elk hun eigen website hebben. Op deze site vindt u alle informatie over de wijkgemeente Zuidwest in zijn geheel.

Kerkdiensten:

weer beperkte deelname mogelijk

De kerkenraad heeft zich gebogen over de per 1 juni ingegane en per 1 juli aangekondigde vermindering van de beperkingen van de zijde van de overheid. De kerkenraad heeft hierbij de adviezen van onze landelijke kerk als uitgangspunt genomen en ook het bijbehorende protocol omarmd. Besloten is om het mogelijk te maken dat er weer meerdere gemeenteleden kunnen gaan deelnemen aan kerkdiensten. Daar er nog veel beperkingen zijn en we anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden in onze kerkzalen, zal er zeker nog niet geschakeld kunnen worden naar een situatie zoals we gewend waren kerkdiensten te houden. De online kerkdiensten zullen dan ook voorlopig de belangrijke functie blijven vervullen die ze de afgelopen maanden hebben gekregen. Op de sites van onze locaties (klik op de plaatjes bovenaan deze pagina) vindt u meer informatie. Een overzicht kerkdiensten zomer 2020 vindt u hier. Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte hebt aan pastorale zorg. Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor beschikbaar. Kijk hier voor de telefoonnummers en tijden waarop ze het beste te bereiken zijn. Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan E christiaanscheen55@ziggo.nl. Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als advies geldt om direct contact met anderen zoveel mogelijk te beperken, de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week ‘s ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo : nicotetteroo@kpnmail.nl.

Nieuws

Kerkelijke inkomsten 1e halfjaar 2020…

Tussenrapport beleidsadviescommissie Zuidwest…

Brief solidariteitsactie…

Vakantiecadeaubonnen voor kinderen…

Nota vrijwilligersbeleid…

Activiteitenkrant/rooster 2020-2021

Verslag vergadering Kerkenraad …

Samenklank

Samenklank is ons wijkblad. De abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; u kunt ook een mailabonnement nemen ad € 5. U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag- zuidwest.nl
PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom
Klik op het plaatje om op de site van de betreffende lokatie te komen.

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen in de zomer op onze drie locaties. Het aantal aantal gemeenteleden dat kan deelnemen is vooralsnog beperkt. Zie de websites van onze drie locaties.

Concerten

Alle concerten zijn tot nader bericht afgelast. Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

Klik op het plaatje om op de site van de betreffende lokatie te komen.
Klik op het plaatje om op de site van de betreffende lokatie te komen.
MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest! Deze gemeente wordt gevormd door drie vierplekken (Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk), die elk hun eigen website hebben. Op deze site vindt u alle informatie over de wijkgemeente Zuidwest in zijn geheel.

Kerkdiensten:

weer beperkte deelname mogelijk

De kerkenraad heeft zich gebogen over de per 1 juni ingegane en per 1 juli aangekondigde vermindering van de beperkingen van de zijde van de overheid. De kerkenraad heeft hierbij de adviezen van onze landelijke kerk als uitgangspunt genomen en ook het bijbehorende protocol omarmd. Besloten is om het mogelijk te maken dat er weer meerdere gemeenteleden kunnen gaan deelnemen aan kerkdiensten. Daar er nog veel beperkingen zijn en we anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden in onze kerkzalen, zal er zeker nog niet geschakeld kunnen worden naar een situatie zoals we gewend waren kerkdiensten te houden. De online kerkdiensten zullen dan ook voorlopig de belangrijke functie blijven vervullen die ze de afgelopen maanden hebben gekregen. Op de sites van onze locaties (klik op de plaatjes bovenaan deze pagina) vindt u meer informatie. Een overzicht kerkdiensten zomer 2020 vindt u hier. Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte hebt aan pastorale zorg. Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor beschikbaar. Kijk hier voor de telefoonnummers en tijden waarop ze het beste te bereiken zijn. Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan E christiaanscheen55@ziggo.nl. Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als advies geldt om direct contact met anderen zoveel mogelijk te beperken, de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week ‘s ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo : nicotetteroo@kpnmail.nl.

Nieuws

Kerkelijke inkomsten 1e halfjaar

2020…

Tussenrapport

beleidsadviescommissie Zuidwest…

Brief solidariteitsactie…

Vakantiecadeaubonnen voor

kinderen…

Nota vrijwilligersbeleid…

Activiteitenkrant/rooster 2020-2021

Verslag vergadering Kerkenraad …

Samenklank

Samenklank is ons wijkblad. De abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; u kunt ook een mailabonnement nemen ad € 5. U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag-zuidwest.nl
PGG ZuidWest