Diaconie - Het goede voor een ander willen

Collectes januari 2023

1 Januari 1e collecte –Maatjesproject 2GO, slachtoffers mensenhandel 2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. 2e collecte – Wijkgemeente Voor activiteiten, vieringen en het beheer van ons kerkgebouw. 8 Januari 1e collecte – Wijkdiaconie Buurt- en kerkhuis Shalom Buurt-en-kerkhuis Shalom (BKS) is een plek waar buurtbewoners van Den Haag- Zuidwest elkaar kunnen ontmoeten. Samen met wie dat wil vormen we een gemeenschap. We ondersteunen mensen die even hulp nodig hebben (zoals met de Voedselbank). Er worden activiteiten georganiseerd waar contact en gezelligheid voorop staan, maar ook kan worden geleerd, zoals werken in de moestuin, naailessen, taallessen, fietslessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding te vinden. In de Kies!Voedselbankwinkel kunnen klanten hun producten kiezen en worden ze gesteund in het maken van keuzes in het leven. 2e collecte – Haastu Het Haags Studenten Pastoraat (Haastu) organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld www.haastu.nu/ 15 Januari 1e collecte – Aandachtscentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte – Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten Goed toegerust aan de slag Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster 22 Januari 1e collecte – Buurt- en kerkhuis Paardenberg De Paardenberg is al 30 jaar als buurt-en-kerkhuis gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk Transvaal, een wijk waar mensen uit de hele de wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook zelf de wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo maken we contact met mensen en hopen we de drempel te verlagen voor het vragen om hulp of het deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en maaltijden. 2e collecte – Pioniersplekken De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. In onze stad zijn op dit moment 6 pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief die uw financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Lees meer op www.ProtestantseKerkDenHaag/haagspionieren.nl 29 Januari 1e collecte – Wijkdiaconie Lichtdelen PM 2e collecte – Protestantse Kerk Jong Protestant Nederland speelt Sirkelslag Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Meer lezen

Actueel - Diaconale activiteiten - Diaconie

homepage

PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk 19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Collectes januari 2023

1 Januari 1e collecte –Maatjesproject 2GO, slachtoffers mensenhandel 2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. 2e collecte – Wijkgemeente Voor activiteiten, vieringen en het beheer van ons kerkgebouw. 8 Januari 1e collecte – Wijkdiaconie Buurt- en kerkhuis Shalom Buurt-en-kerkhuis Shalom (BKS) is een plek waar buurtbewoners van Den Haag-Zuidwest elkaar kunnen ontmoeten. Samen met wie dat wil vormen we een gemeenschap. We ondersteunen mensen die even hulp nodig hebben (zoals met de Voedselbank). Er worden activiteiten georganiseerd waar contact en gezelligheid voorop staan, maar ook kan worden geleerd, zoals werken in de moestuin, naailessen, taallessen, fietslessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding te vinden. In de Kies!Voedselbankwinkel kunnen klanten hun producten kiezen en worden ze gesteund in het maken van keuzes in het leven. 2e collecte – Haastu Het Haags Studenten Pastoraat (Haastu) organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld www.haastu.nu/ 15 Januari 1e collecte – Aandachtscentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte – Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten Goed toegerust aan de slag Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster 22 Januari 1e collecte – Buurt- en kerkhuis Paardenberg De Paardenberg is al 30 jaar als buurt-en-kerkhuis gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk Transvaal, een wijk waar mensen uit de hele de wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook zelf de wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo maken we contact met mensen en hopen we de drempel te verlagen voor het vragen om hulp of het deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en maaltijden. 2e collecte – Pioniersplekken De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. In onze stad zijn op dit moment 6 pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief die uw financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Lees meer op www.ProtestantseKerkDenHaag/haagspionieren.nl 29 Januari 1e collecte – Wijkdiaconie Lichtdelen PM 2e collecte – Protestantse Kerk Jong Protestant Nederland speelt Sirkelslag Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Meer lezen

Actueel - Diaconale activiteiten -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest