Diaconie - Het goede voor een ander willen

Blog Opvang vluchtelingen

Zomaar een dak boven wat hoofden.

Week 48 - 28 november - 3 december 2022

Het wordt kouder en ook in de Bosbeskapel. Dikke truien zijn dan wel aan te raden. Op de maandagmiddag is het te rustig. De groep zou op weg zijn naar de Kerketuinen, maar onderweg staat een stoplicht in de weg. Waar zijn ze dan gebleven? Deze week staat in het teken van de voetbal. Oranje moet het weer doen. Hoe zouden de gasten hierover denken en kijken zij ook naar wedstrijden. Ik beperk mij tot NL. De discussie over het wel of niet dragen van een armband is achterhaald. De ruimte in de kapel is nu ook voorzien van enkele bordjes. Tussen 22:00 uur en 09:00 uur is de tuinzaal ‘ verboden ‘ terrein. In elk geval duidelijk. Wij gaan wel zo langzamerhand nadenken over het einde van het project. Medio januari 2023 is de afgesproken periode van 3 maanden voorbij, maar je weet niet wat er gebeurt. week 2: Jesaja 11, 1 -10 De nieuwe koning komt. Dat is zeker en niet in een gouden koets met veel pracht en praal. Hij komt als een kind ons geboren en zijn rijk zal doorbreken. Hoop in de duisternis. Een nieuwe dag breekt aan. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Week 47 - 20-27 november 2022

Elke dag is er een vraag om hulp. De nood in de wereld is groot. De mensen in Ukraine hebben nu een nieuwe vijand: de kou. Zij kunnen de thermostaat niet een graad lager zetten. Er is een tekort aan water, elektriciteit en gas. Ook de discussie over het vluchtelingenbeleid duurt voort. Wij kunnen toch niet teveel vluchtelingen opvangen en de zgn. spreidingswet moet nu gemeenten gaan dwingen mensen op te nemen. In de Bosbeskapel gaat het leven door. De groep ‘jongeren’ heeft Den Haag verlaten. Het verblijf leidde tot teveel discussie. Er zijn vijf bedden leeg. Een zinvolle dagbesteding is wel gewenst en bijna noodzakelijk om de tijd door te komen. Waarom is er geen werk! Of zijn er praktische en bureaucratische problemen? De Bosbeskapel lijkt nu meer op een bijenkorf. Het is een komen en gaan van individuen en groepen. Zo hoort een kerk te zijn: ‘muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad’. ‘Deur die naar stilte openstaat’: op 27 november 2022 is er een groot schaaktournooi in de kapel. Graag stil in de kapel anders worden de deelnemers zenuwachtig. Op 28 november 2022 begint de Adventstijd: tijd van bezinning en actie. Laten wij de medemens niet in de kou staan. Laat er licht in de duisternis komen. Het daget in het Oosten Het licht schijnt overal Hij komt de volken troosten Die eeuwig heersen zal.

Week 46 - 13-19 november 2022

Elke dag krijgen wij een zgn. dagbericht. Klaas houdt ons zo op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor de vrijwilligers is dit eigenlijk verplichte kost. Ik bewaar deze dagberichten. Ik heb inmiddels wel al wat aan de lay-out gesleuteld en het ziet er – vind ik – al leuk uit. Deze week kan ik geen dienst doen. Ik moet thuis op de poes passen. Zijn ‘ grote baas ‘ is lekker op vakantie in Spanje dus moet ik voor eten en drinken zorgen. Hij is er niet minder vrolijk om, als er maar elke dag iets lekkers te eten is. Deze week is het ook goed weer om in de tuin te klussen en de boot in te pakken. Het dagelijkse nieuws stemt niet tot vreugde. Raketten vliegen door de lucht en de winter is in aantocht. Zou er ooit nog een echte vrede komen of niet? Boekestijn en De Wijk (dagelijkse podcast BNR) zijn niet optimistisch. Het motto “ Blijf scherp ” moet ons wakker houden – speurend naar hoop en dageraad. De wereldtop in Egypte heeft nog geen echte doorbraak opgeleverd. Het kost miljarden om de aarde bewoonbaar te houden. Dan maar met de Artemis naar de Maan en verder. Ik heb de oude plakboeken van de 1e maanlanding nog eens bekeken. Op 21 juli 1969 zaten wij op de camping in Zwitserland naar de maanlanding te kijken. Wat is nu 53 jaar? Het ‘ heelal’ is minimaal 13.5 miljard jaar oud en de sterren ontelbaar. Wat is de mens [psalm 8]? ‘ Een mens is maar klein ‘ zo zegt de psalmdichter. Gelukkig worden wij niet vergeten! Ik moet ook nog een stuk tekst maken voor de IND. Een van de gemeenteleden heeft voor familieleden een toeristenvisum aangevraagd, maar dat verzoek is geweigerd. Sinds maart is het wachten op een afhandeling. Toch maar weer een aangetekende brief gestuurd naar Ter Apel. Geen bericht is goed bericht, maar dat geldt niet voor de IND. Daar worden de stapels alleen maar hoger en er zijn te weinig mensen om zaken te behandelen. Tijd voor een grondige reorganisatie bij IND en COA. Leve privatisering. Zaterdag 19 november 2022 is er een concert geweest van Excelsior. Ik ga weer meezingen op de woensdagavond. Op het programma staan het Requiem en de Krönungsmesse van W.A. Mozart. Op zaterdagavond naar het concert in de Agnes geweest. Toch is de Messiah een mooi stuk muziek. De volgende passage blijft hangen: Duisternis bedekt de aarde en de mensen versomberen, maar over jou schijnt het licht van de Heer. Volken laten zich leiden door jouw licht en de koningen door de glans van je schijnsel. Gelukkig hangt niet alles van ons af. Licht schijnt ook anno 2022 in de duisternis en zo’n lichtpuntje in de Bosbeskapel. Hulde aan koor, orkest en de dirigent!! Ik weet wat er allemaal moet gebeuren.

week 45

Deze week lijkt een rustige week te zullen worden. Er is wel enige discussie over de vraag: “ wat eten wij vandaag? ”. Als kind kreeg je vaak in de vorige week als antwoord: “ wat de pot schaft ”. Dit is anno 2022 in de kapel wel een dingetje. Verschillende talen en smaken zorgen dan voor discussie. Ik heb deze week geen slaapdienst. Gert-Jan redt het wel. Op de donderdag gaan wij met de groep naar Rotterdam. Een dagje uit verzet de zinnen. Wat gaan wij eigenlijk doen? Met drie auto’s rijden wij naar de Euromast. Op het balkon lijkt de stad aan je voeten te liggen. In de verte zien wij Den Haag. De gasten vinden het boeiend om zo op een stad neer te kijken. Ze praten honderduit met elkaar. Zij lijken het ook leuk en spannend te vinden. Dan de vraag: waar gaan wij eten? In de Middellandstraat vinden wij uiteindelijk een Turkse Pizzeria en dan worden de magen gevuld. Ik had – gelukkig – brood met kaas meegenomen. Het is niet aan mij besteed. Ik en kruiden zijn geen goede combinatie althans dat vindt mijn maag. Rond 15:30 uur zijn wij weer in de Bosbesstraat gearriveerd. De gasten gaan naar de kamers en kunnen - hoop ik - op een gezellige dag terugkijken. Het is voor herhaling vatbaar. Een bezoek aan Madurodam ligt in het verschiet. Ze willen ook nog eens naar de Haagse Markt in de Herman Kosterstraat. Boven het weekbericht is nu een logo aangebracht. Het glas in lood raam hangt in de Bosbeskapel. Het past eigenlijk goed bij de titel: “ Zomaar een dak “. Wij zijn met de vrijwilligers wel aan een klus begonnen en willen deze wel afmaken. Na vijf weken overheerst het gevoel van saamhorigheid; wij doen het echt met elkaar onder dat ene Dak.

week 44

Over nachtbrakers en nachtwakers. Er is een probleempje. Op zondag 30 oktober 2022 is er maar 1 vrijwilliger beschikbaar om te komen slapen. Gelet op de situatie is dit niet verstandig. Ik geef aan dat ik wel een nacht extra wil komen slapen. Op zondagavond is het rustig geworden. Er is wat discussie in de groepen over het schoonmaken. De een doet te weinig en de ander teveel. Het lijkt wel een thuissituatie. Ik ben aanwezig en ga op de Ipad tv kijken. Mijn collega worstelt zich door de kranten. Wordt het de NRC of TROUW? In NRC staat soms teveel informatie en het vraagt aandacht voor het lezen. Zelf lees ik al jaren TROUW. Ooit vroeg iemand op CS of ik dominee was toen ik de krant kocht. Tegenwoordig lees ik deze krant digitaal, maar mis soms de papieren versie. Ik moet wel vroeg op om de auto naar de garage te brengen. Ik luister nog even naar het nieuws op de radio: het gaat weer slechter in Libanon, er komen volgend jaar meer vluchtelingen naar ons land en de IND kan het werk nu al niet meer aan en het wordt mooi weer. Tot zover de noden in de wereld.

week 43

De stapel dagberichten van de coordinator begint te groeien. Als het kan wordt elke dag het laatste nieuws gedeeld en zo blijven de vrijwilligers op de hoogte van het wel en wee van de gasten. Ook in een groep mensen, die tijdelijk ongevraagd onder een dak verblijven, is er wel eens een discussie en moet iedereen zijn plek zien te vinden. In de Bosbeskapel zijn er op doordeweekse dagen nog al wat bijeenkomsten en wordt het ‘ passen en meten ‘ . Nu de begraafplaats verbouwt, worden er ook nog samenkomsten in de Bosbes georganiseerd. Dit vraagt om respect, eerbied en ruimte. Op donderdagmiddag oktober 2022 is het rustig in het complex. Twee gasten zijn op de fiets weg en de anderen verblijven op hun kamer. Met de andere vrijwilliger praat ik over de goeie ouwe tijd – wij zijn van dezelfde generatie – en lezen de krant op papier of op de Ipad – verschil moet er zijn. Ik lees een (te)lang artikel over de achtergronden van de crisis in Groningen en wat er sinds de jaren 60 in de vorige eeuw is gebeurd. Je gaat begrijpen waarom de Groningers boos zijn. Wel voor miljarden gas uit de bodem pompen, maar de wens van de Groningers serieus nemen. Tussen de bedrijven door holt er op deze donderdagmiddag iemand af en toe naar de keuken om te kijken hoe het kookproces verloopt. Het gaat allemaal goed. Toen ik om 18:00 uur naar huis reed, vroeg een van de gasten of ik wilde blijven eten. Laten ze nu juist mijn favoriete gerecht (Spaghetti!) hebben gemaakt. Ik moest het aanbod helaas afslaan. Jammer dan maar een volgende keer (als ik mijn mobiele telefoon bij mij heb). De titel van dit weekbericht is aangepast. Het is geworden: zomaar een dak boven wat hoofden. Een zin uit een lied van Huub Oosterhuis. Jan Hendriks zou zeggen: De kerk als herberg. Plaats van rust, ruimte, gebed en nog veel meer.

week 42

De coordinator van ons project maakt elk dag een zgn. dagbericht. Deze ‘ochtendkrant’ wordt om 8:00 uur digitaal verspreid. Zo worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van het wel en wee van de gasten in de Bosbeskapel. In deze rubriek gaat het om een soort weekoverzicht. De gasten beginnen in de kapel al aardig te wennen. Zij zijn blij, dat zij een onderdak hebben. Er zijn wel enkele speregels om een en ander toch wat orderlijk te laten verlopen. Het is net een soort samengesteld gezin. Overdag wordt er van alles en nog wat gedaan. Er wordt schoongemaakt en gekookt en natuurlijk wordt de buurt verkend. Er zijn afspraken gemaakt voor zorgverlening. De groep eet nu gezamenlijk op de eigen kamer. Zo is er ook een ‘ pricvacy-zone’. Enkele gasten die in eerste aanleg in de kapel werden ontvangen, verblijven nu bij familie in Den Haag. Wel is er contact met hen en zij kunnen in voorkomende gevallen altijd met hun vragen in de kapel terecht. Naast het doen van het gebruikelijke huishoudelijke werk zijn er nu ook taallessen. Iemand heeft aangeboden haar kennis en ervaring met de gasten te delen en nu zwoegen zij dus nu met de Nederlandse taal en proberen al van 1 tot 10 te tellen. Onderstaand een foto met de landkaart van Nederland. Je wilt toch wel weten waar je nu bent. Weet u nog wel die beruchte blinde kaart waar je als leerling in de klas tijdens de aardrijkskundeles allerlei plaatsen als Hoogezand-Sappermeer, Amersfoort en Sittard moest aanwijzen en om maar te zwijgen van de rivieren en hoofdsteden van de landen.

week 41

De diaconie van Zuidwest heeft positief gereageerd op een verzoek aan een aantal vluchtelingen in de Bosbeskapel onderdak te geven. De wijkkerkenraad is akkoord gegaan met dit plan. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Vrijwilligers hebben zich gemeld om de opvangen te verzorgen, de bedden voor 10 personen staan in de ruimten in de bosbeskapel en er zijn voorzieningen om te koken, te douchen en er zijn mogelijkheden om overdag diverse activiteiten te doen zoals tafeltennissen, spelletjes e.d. De bedoeling is om 3 maanden aan de opvang mee te werken. Het is te beschouwen als een daad van naastenliefde om met elkaar nood te lenigen. Het vraagt een inzet van mensen en middelen. Inmiddels wordt in de Bosbeskapel een groep van 8 mensen onderdak gegeven. Op woensdag was ik de eerste die een nacht in de kapel bleef slapen. Gert-Jan de Raad en ik vonden het wel een ‘beetje spannend’. De gasten waren verbaasd over onze faciliteiten en bereidheid hen nu een slaapplaats te geven. Er ontstond al snel een uitwisseling van ervaringen en rond een uur of 11 lagen ze al in bed. Donderdag hebben twee mannen een fietstocht naar het strand gemaakt en ’s avonds is de wasmachine opgehaald. Onder de bezielende leiding van Klaas Koffeman (coordinator) wordt en ander gedaan. Buurtbewoners hebben een brief over de opvang ontvangen. Het is tot zover allemaal goed verlopen en ik kan iedereen aanraden op de een of andere wijze mee te doen. Wanneer u mee wilt helpen (zoals bij het bereiden van maaltijden), kunt u een mail aan Christiaan Scheen sturen. Vele handen maken licht werk.

Actueel - Diaconale activiteiten - Diaconie

homepage

PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Blog Opvang vluchtelingen

Zomaar een dak boven wat hoofden.

Week 48 - 28 november - 3

december 2022

Het wordt kouder en ook in de Bosbeskapel. Dikke truien zijn dan wel aan te raden. Op de maandagmiddag is het te rustig. De groep zou op weg zijn naar de Kerketuinen, maar onderweg staat een stoplicht in de weg. Waar zijn ze dan gebleven? Deze week staat in het teken van de voetbal. Oranje moet het weer doen. Hoe zouden de gasten hierover denken en kijken zij ook naar wedstrijden. Ik beperk mij tot NL. De discussie over het wel of niet dragen van een armband is achterhaald. De ruimte in de kapel is nu ook voorzien van enkele bordjes. Tussen 22:00 uur en 09:00 uur is de tuinzaal ‘ verboden ‘ terrein. In elk geval duidelijk. Wij gaan wel zo langzamerhand nadenken over het einde van het project. Medio januari 2023 is de afgesproken periode van 3 maanden voorbij, maar je weet niet wat er gebeurt. week 2: Jesaja 11, 1 -10 De nieuwe koning komt. Dat is zeker en niet in een gouden koets met veel pracht en praal. Hij komt als een kind ons geboren en zijn rijk zal doorbreken. Hoop in de duisternis. Een nieuwe dag breekt aan. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Week 47 - 20-27 november 2022

Elke dag is er een vraag om hulp. De nood in de wereld is groot. De mensen in Ukraine hebben nu een nieuwe vijand: de kou. Zij kunnen de thermostaat niet een graad lager zetten. Er is een tekort aan water, elektriciteit en gas. Ook de discussie over het vluchtelingenbeleid duurt voort. Wij kunnen toch niet teveel vluchtelingen opvangen en de zgn. spreidingswet moet nu gemeenten gaan dwingen mensen op te nemen. In de Bosbeskapel gaat het leven door. De groep ‘jongeren’ heeft Den Haag verlaten. Het verblijf leidde tot teveel discussie. Er zijn vijf bedden leeg. Een zinvolle dagbesteding is wel gewenst en bijna noodzakelijk om de tijd door te komen. Waarom is er geen werk! Of zijn er praktische en bureaucratische problemen? De Bosbeskapel lijkt nu meer op een bijenkorf. Het is een komen en gaan van individuen en groepen. Zo hoort een kerk te zijn: ‘muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad’. ‘Deur die naar stilte openstaat’: op 27 november 2022 is er een groot schaaktournooi in de kapel. Graag stil in de kapel anders worden de deelnemers zenuwachtig. Op 28 november 2022 begint de Adventstijd: tijd van bezinning en actie. Laten wij de medemens niet in de kou staan. Laat er licht in de duisternis komen. Het daget in het Oosten Het licht schijnt overal Hij komt de volken troosten Die eeuwig heersen zal.

Week 46 - 13-19 november 2022

Elke dag krijgen wij een zgn. dagbericht. Klaas houdt ons zo op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor de vrijwilligers is dit eigenlijk verplichte kost. Ik bewaar deze dagberichten. Ik heb inmiddels wel al wat aan de lay-out gesleuteld en het ziet er – vind ik – al leuk uit. Deze week kan ik geen dienst doen. Ik moet thuis op de poes passen. Zijn ‘ grote baas ‘ is lekker op vakantie in Spanje dus moet ik voor eten en drinken zorgen. Hij is er niet minder vrolijk om, als er maar elke dag iets lekkers te eten is. Deze week is het ook goed weer om in de tuin te klussen en de boot in te pakken. Het dagelijkse nieuws stemt niet tot vreugde. Raketten vliegen door de lucht en de winter is in aantocht. Zou er ooit nog een echte vrede komen of niet? Boekestijn en De Wijk (dagelijkse podcast BNR) zijn niet optimistisch. Het motto “ Blijf scherp ” moet ons wakker houden – speurend naar hoop en dageraad. De wereldtop in Egypte heeft nog geen echte doorbraak opgeleverd. Het kost miljarden om de aarde bewoonbaar te houden. Dan maar met de Artemis naar de Maan en verder. Ik heb de oude plakboeken van de 1e maanlanding nog eens bekeken. Op 21 juli 1969 zaten wij op de camping in Zwitserland naar de maanlanding te kijken. Wat is nu 53 jaar? Het ‘ heelal’ is minimaal 13.5 miljard jaar oud en de sterren ontelbaar. Wat is de mens [psalm 8]? ‘ Een mens is maar klein ‘ zo zegt de psalmdichter. Gelukkig worden wij niet vergeten! Ik moet ook nog een stuk tekst maken voor de IND. Een van de gemeenteleden heeft voor familieleden een toeristenvisum aangevraagd, maar dat verzoek is geweigerd. Sinds maart is het wachten op een afhandeling. Toch maar weer een aangetekende brief gestuurd naar Ter Apel. Geen bericht is goed bericht, maar dat geldt niet voor de IND. Daar worden de stapels alleen maar hoger en er zijn te weinig mensen om zaken te behandelen. Tijd voor een grondige reorganisatie bij IND en COA. Leve privatisering. Zaterdag 19 november 2022 is er een concert geweest van Excelsior. Ik ga weer meezingen op de woensdagavond. Op het programma staan het Requiem en de Krönungsmesse van W.A. Mozart. Op zaterdagavond naar het concert in de Agnes geweest. Toch is de Messiah een mooi stuk muziek. De volgende passage blijft hangen: Duisternis bedekt de aarde en de mensen versomberen, maar over jou schijnt het licht van de Heer. Volken laten zich leiden door jouw licht en de koningen door de glans van je schijnsel. Gelukkig hangt niet alles van ons af. Licht schijnt ook anno 2022 in de duisternis en zo’n lichtpuntje in de Bosbeskapel. Hulde aan koor, orkest en de dirigent!! Ik weet wat er allemaal moet gebeuren.

week 45

Deze week lijkt een rustige week te zullen worden. Er is wel enige discussie over de vraag: “ wat eten wij vandaag? ”. Als kind kreeg je vaak in de vorige week als antwoord: “ wat de pot schaft ”. Dit is anno 2022 in de kapel wel een dingetje. Verschillende talen en smaken zorgen dan voor discussie. Ik heb deze week geen slaapdienst. Gert-Jan redt het wel. Op de donderdag gaan wij met de groep naar Rotterdam. Een dagje uit verzet de zinnen. Wat gaan wij eigenlijk doen? Met drie auto’s rijden wij naar de Euromast. Op het balkon lijkt de stad aan je voeten te liggen. In de verte zien wij Den Haag. De gasten vinden het boeiend om zo op een stad neer te kijken. Ze praten honderduit met elkaar. Zij lijken het ook leuk en spannend te vinden. Dan de vraag: waar gaan wij eten? In de Middellandstraat vinden wij uiteindelijk een Turkse Pizzeria en dan worden de magen gevuld. Ik had – gelukkig – brood met kaas meegenomen. Het is niet aan mij besteed. Ik en kruiden zijn geen goede combinatie althans dat vindt mijn maag. Rond 15:30 uur zijn wij weer in de Bosbesstraat gearriveerd. De gasten gaan naar de kamers en kunnen - hoop ik - op een gezellige dag terugkijken. Het is voor herhaling vatbaar. Een bezoek aan Madurodam ligt in het verschiet. Ze willen ook nog eens naar de Haagse Markt in de Herman Kosterstraat. Boven het weekbericht is nu een logo aangebracht. Het glas in lood raam hangt in de Bosbeskapel. Het past eigenlijk goed bij de titel: “ Zomaar een dak “. Wij zijn met de vrijwilligers wel aan een klus begonnen en willen deze wel afmaken. Na vijf weken overheerst het gevoel van saamhorigheid; wij doen het echt met elkaar onder dat ene Dak.

week 44

Over nachtbrakers en nachtwakers. Er is een probleempje. Op zondag 30 oktober 2022 is er maar 1 vrijwilliger beschikbaar om te komen slapen. Gelet op de situatie is dit niet verstandig. Ik geef aan dat ik wel een nacht extra wil komen slapen. Op zondagavond is het rustig geworden. Er is wat discussie in de groepen over het schoonmaken. De een doet te weinig en de ander teveel. Het lijkt wel een thuissituatie. Ik ben aanwezig en ga op de Ipad tv kijken. Mijn collega worstelt zich door de kranten. Wordt het de NRC of TROUW? In NRC staat soms teveel informatie en het vraagt aandacht voor het lezen. Zelf lees ik al jaren TROUW. Ooit vroeg iemand op CS of ik dominee was toen ik de krant kocht. Tegenwoordig lees ik deze krant digitaal, maar mis soms de papieren versie. Ik moet wel vroeg op om de auto naar de garage te brengen. Ik luister nog even naar het nieuws op de radio: het gaat weer slechter in Libanon, er komen volgend jaar meer vluchtelingen naar ons land en de IND kan het werk nu al niet meer aan en het wordt mooi weer. Tot zover de noden in de wereld.

week 43

De stapel dagberichten van de coordinator begint te groeien. Als het kan wordt elke dag het laatste nieuws gedeeld en zo blijven de vrijwilligers op de hoogte van het wel en wee van de gasten. Ook in een groep mensen, die tijdelijk ongevraagd onder een dak verblijven, is er wel eens een discussie en moet iedereen zijn plek zien te vinden. In de Bosbeskapel zijn er op doordeweekse dagen nog al wat bijeenkomsten en wordt het ‘ passen en meten ‘ . Nu de begraafplaats verbouwt, worden er ook nog samenkomsten in de Bosbes georganiseerd. Dit vraagt om respect, eerbied en ruimte. Op donderdagmiddag oktober 2022 is het rustig in het complex. Twee gasten zijn op de fiets weg en de anderen verblijven op hun kamer. Met de andere vrijwilliger praat ik over de goeie ouwe tijd – wij zijn van dezelfde generatie – en lezen de krant op papier of op de Ipad – verschil moet er zijn. Ik lees een (te)lang artikel over de achtergronden van de crisis in Groningen en wat er sinds de jaren 60 in de vorige eeuw is gebeurd. Je gaat begrijpen waarom de Groningers boos zijn. Wel voor miljarden gas uit de bodem pompen, maar de wens van de Groningers serieus nemen. Tussen de bedrijven door holt er op deze donderdagmiddag iemand af en toe naar de keuken om te kijken hoe het kookproces verloopt. Het gaat allemaal goed. Toen ik om 18:00 uur naar huis reed, vroeg een van de gasten of ik wilde blijven eten. Laten ze nu juist mijn favoriete gerecht (Spaghetti!) hebben gemaakt. Ik moest het aanbod helaas afslaan. Jammer dan maar een volgende keer (als ik mijn mobiele telefoon bij mij heb). De titel van dit weekbericht is aangepast. Het is geworden: zomaar een dak boven wat hoofden. Een zin uit een lied van Huub Oosterhuis. Jan Hendriks zou zeggen: De kerk als herberg. Plaats van rust, ruimte, gebed en nog veel meer.

week 42

De coordinator van ons project maakt elk dag een zgn. dagbericht. Deze ‘ochtendkrant’ wordt om 8:00 uur digitaal verspreid. Zo worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van het wel en wee van de gasten in de Bosbeskapel. In deze rubriek gaat het om een soort weekoverzicht. De gasten beginnen in de kapel al aardig te wennen. Zij zijn blij, dat zij een onderdak hebben. Er zijn wel enkele speregels om een en ander toch wat orderlijk te laten verlopen. Het is net een soort samengesteld gezin. Overdag wordt er van alles en nog wat gedaan. Er wordt schoongemaakt en gekookt en natuurlijk wordt de buurt verkend. Er zijn afspraken gemaakt voor zorgverlening. De groep eet nu gezamenlijk op de eigen kamer. Zo is er ook een ‘ pricvacy- zone’. Enkele gasten die in eerste aanleg in de kapel werden ontvangen, verblijven nu bij familie in Den Haag. Wel is er contact met hen en zij kunnen in voorkomende gevallen altijd met hun vragen in de kapel terecht. Naast het doen van het gebruikelijke huishoudelijke werk zijn er nu ook taallessen. Iemand heeft aangeboden haar kennis en ervaring met de gasten te delen en nu zwoegen zij dus nu met de Nederlandse taal en proberen al van 1 tot 10 te tellen. Onderstaand een foto met de landkaart van Nederland. Je wilt toch wel weten waar je nu bent. Weet u nog wel die beruchte blinde kaart waar je als leerling in de klas tijdens de aardrijkskundeles allerlei plaatsen als Hoogezand-Sappermeer, Amersfoort en Sittard moest aanwijzen en om maar te zwijgen van de rivieren en hoofdsteden van de landen.

week 41

De diaconie van Zuidwest heeft positief gereageerd op een verzoek aan een aantal vluchtelingen in de Bosbeskapel onderdak te geven. De wijkkerkenraad is akkoord gegaan met dit plan. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Vrijwilligers hebben zich gemeld om de opvangen te verzorgen, de bedden voor 10 personen staan in de ruimten in de bosbeskapel en er zijn voorzieningen om te koken, te douchen en er zijn mogelijkheden om overdag diverse activiteiten te doen zoals tafeltennissen, spelletjes e.d. De bedoeling is om 3 maanden aan de opvang mee te werken. Het is te beschouwen als een daad van naastenliefde om met elkaar nood te lenigen. Het vraagt een inzet van mensen en middelen. Inmiddels wordt in de Bosbeskapel een groep van 8 mensen onderdak gegeven. Op woensdag was ik de eerste die een nacht in de kapel bleef slapen. Gert-Jan de Raad en ik vonden het wel een ‘beetje spannend’. De gasten waren verbaasd over onze faciliteiten en bereidheid hen nu een slaapplaats te geven. Er ontstond al snel een uitwisseling van ervaringen en rond een uur of 11 lagen ze al in bed. Donderdag hebben twee mannen een fietstocht naar het strand gemaakt en ’s avonds is de wasmachine opgehaald. Onder de bezielende leiding van Klaas Koffeman (coordinator) wordt en ander gedaan. Buurtbewoners hebben een brief over de opvang ontvangen. Het is tot zover allemaal goed verlopen en ik kan iedereen aanraden op de een of andere wijze mee te doen. Wanneer u mee wilt helpen (zoals bij het bereiden van maaltijden), kunt u een mail aan Christiaan Scheen sturen. Vele handen maken licht werk.

Actueel - Diaconale activiteiten -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest