Diaconie

Diaconale activiteiten

Buurt-en-Kerkhuis Shalom

De Mussenhof…

Erediensten…

Activiteiten op locatie…

Buurt & Shalom

Buurt & Shalom (B&S) is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in de wijk. In en vanuit B&S worden naast Kies! Voedselbankwinkel, tal van andere activiteiten uitgevoerd (o.a. moestuinieren, huiswerkbegeleiding, sociaal spreekuur, taallessen en naailessen). Deze activiteiten zijn geen doel op zichzelf; ze blijven een middel waarmee mensen in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding. Heleen Joziasse is, als diaconaal opbouwwerker van Stek - stichting voor stad en kerk, de spil in dit web en coördineert deze activiteiten.

De Mussenhof

De diaconie van Den Haag-Zuidwest ondersteunt het werk van ds. Jan Eerbeek in de vorm van zijn projecten My Home en de Mussenhof.

Erediensten

Momenteel worden er wekelijks vieringen verzorgd op drie locaties: Abdijkerk - Bosbeskapel - Shalomkerk De diakenen verzorgen in de vieringen de collecte en assisteren in diensten van Schrift en Tafel.

Activiteiten op locatie

Naast het diaconale werk in Den Haag Zuidwest organiseren en coördineren de diakenen ook diverse activiteiten op de locatie waaraan zij verbonden zijn. Hierbij valt te denken aan maaltijdprojecten, ouderensoos, telefooncirkel, autodienst, vakantieweken voor ouderen en gehandicapten, ouderenlunches, dagje uit, beursplein, acties voor Kerk in Actie- en ZWO-projecten zoals KidsCare en Mensenkinderen, schrijfacties zoals Paasgroeten en van Ark Mission, etc.

Actueel - Financiële bijdragen - Diaconie homepage

Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdijkerk         Bosbeskapel        Shalomkerk

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk Iedere 3e zondag januari-juni 2024 Zondagmatinee Meer info…

Samenklank

Dit is ons maandblad met nieuws uit de wijkgemeente. Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Diaconie

Diaconale activiteiten

Buurt-en-Kerkhuis Shalom

De Mussenhof…

Erediensten…

Activiteiten op locatie…

Buurt & Shalom

Buurt & Shalom (B&S) is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in de wijk. In en vanuit B&S worden naast Kies! Voedselbankwinkel, tal van andere activiteiten uitgevoerd (o.a. moestuinieren, huiswerkbegeleiding, sociaal spreekuur, taallessen en naailessen). Deze activiteiten zijn geen doel op zichzelf; ze blijven een middel waarmee mensen in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding. Heleen Joziasse is, als diaconaal opbouwwerker van Stek - stichting voor stad en kerk, de spil in dit web en coördineert deze activiteiten.

De Mussenhof

De diaconie van Den Haag-Zuidwest ondersteunt het werk van ds. Jan Eerbeek in de vorm van zijn projecten My Home en de Mussenhof.

Erediensten

Momenteel worden er wekelijks vieringen verzorgd op drie locaties: Abdijkerk - Bosbeskapel - Shalomkerk De diakenen verzorgen in de vieringen de collecte en assisteren in diensten van Schrift en Tafel.

Activiteiten op locatie

Naast het diaconale werk in Den Haag Zuidwest organiseren en coördineren de diakenen ook diverse activiteiten op de locatie waaraan zij verbonden zijn. Hierbij valt te denken aan maaltijdprojecten, ouderensoos, telefooncirkel, autodienst, vakantieweken voor ouderen en gehandicapten, ouderenlunches, dagje uit, beursplein, acties voor Kerk in Actie- en ZWO-projecten zoals KidsCare en Mensenkinderen, schrijfacties zoals Paasgroeten en van Ark Mission, etc.

Actueel - Financiële bijdragen -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
ZuidWest