Nieuws

Jeugactiviteiten december…

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdragers…

Definitieve versie Plaaelijke Regeling Zuidwest

Verslag kerkenraad november 2019…

Van de kerkrentmeesters…

Opvolger Kees Buist/ toestemming aantrekken

pastoraal werker ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Abdijkerk benoemd: Paul van Gijzen, diaken Rien Wiegers, diaken Hans Bergwerff, ouderling-kerkrentmeester Petra Oudshoorn, ouderling. Indien er uiterlijk op 5 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op 12 januari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

Van de kerkrentmeesters

Uw maandelijkse vitamines over de stand van de inkomsten van de kerken in Zuidwest. Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon. En nu maar hopen dat dit te maken heeft met een vertraging van de verwerking van de weken in onze administratie. Volgende maand kunnen we de voortgang weer scherper krijgen. Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In de wandelgangen horen we regelmatig dat deze overzichten worden gewaardeerd. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z’n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar!
PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Op al onze lokaties is er zondags om 10.00 uur een kerkdienst. Meer info…

Concerten

ABDIJKERK 19 janauri 2020, 15.30 uur Zondagmatinee Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Nieuws

Jeugactiviteiten december…

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdragers…

Definitieve versie Plaaelijke Regeling

Zuidwest

Verslag kerkenraad november 2019…

Van de kerkrentmeesters…

Opvolger Kees Buist/ toestemming

aantrekken pastoraal werker

ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Abdijkerk benoemd: Paul van Gijzen, diaken Rien Wiegers, diaken Hans Bergwerff, ouderling-kerkrentmeester Petra Oudshoorn, ouderling. Indien er uiterlijk op 5 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op 12 januari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

Van de kerkrentmeesters

Uw maandelijkse vitamines over de stand van de inkomsten van de kerken in Zuidwest. Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon. En nu maar hopen dat dit te maken heeft met een vertraging van de verwerking van de weken in onze administratie. Volgende maand kunnen we de voortgang weer scherper krijgen. Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In de wandelgangen horen we regelmatig dat deze overzichten worden gewaardeerd. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z’n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar!
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest