Nieuws

Gemeente vergadering 10 maart…

Jeugddienst

Oproep voor vrijwilligers buurt- en kerkhuis Shalom

Jeugdkerk voert actie…

Verslag kerkenraad januari 2019

Van de kerkrentmeesters…

10 maart: gemeentevergadering

Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest gepresenteerd en besproken worden. De tekst van de Regeling is hier in te zien. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u op verzoek de tekst per mail toegezonden krijgen (wijkkerkenraad.ppgzuidwest@gmail.com).

Van de kerkrentmeesters

Inmiddels hebben we op alle drie de locaties de uitkomsten van onze financiën besproken. We weten allemaal dat de afname van het aantal leden gepaard gaat met een dalende inkomstenstroom. En omdat de kosten niet evenredig afnemen, nemen onze tekorten toe. In de loop van de komende jaren zullen we moeten streven naar een jaarlijks dekkende begroting. Dit wordt een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters de komende jaren. We prijzen ons zeer gelukkig met zo’n trouw ledenbestand, dat jaarlijks naar vermogen meedoet om ons kerkelijk leven bloeiend te houden. Met dat vertrouwen gaan we dus ook dit jaar in. De enveloppen voor de actie Kerkbalans vallen op de mat. Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw toezeggingen, de eindjes aan elkaar. Maar we houden onze drie locaties fijn bijeen. Hans Bergwerff
PGG ZuidWest Protestantse gemeente s’ Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Op al onze lokaties is er zondags om 10.00 uur een kerkdienst. Meer info…

Concerten

17 februari 2019, 15.30 uur Barokensemble Concerto Valiante Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

MENU

Nieuws

Gemeente vergadering 10 maart…

Jeugddienst

Oproep voor vrijwilligers buurt- en

kerkhuis Shalom

Jeugdkerk voert actie…

Verslag kerkenraad januari 2019

Van de kerkrentmeesters…

10 maart: gemeentevergadering

Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest gepresenteerd en besproken worden. De tekst van de Regeling is hier in te zien. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u op verzoek de tekst per mail toegezonden krijgen (wijkkerkenraad.ppgzuidwest@gmail.com).

Van de kerkrentmeesters

Inmiddels hebben we op alle drie de locaties de uitkomsten van onze financiën besproken. We weten allemaal dat de afname van het aantal leden gepaard gaat met een dalende inkomstenstroom. En omdat de kosten niet evenredig afnemen, nemen onze tekorten toe. In de loop van de komende jaren zullen we moeten streven naar een jaarlijks dekkende begroting. Dit wordt een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters de komende jaren. We prijzen ons zeer gelukkig met zo’n trouw ledenbestand, dat jaarlijks naar vermogen meedoet om ons kerkelijk leven bloeiend te houden. Met dat vertrouwen gaan we dus ook dit jaar in. De enveloppen voor de actie Kerkbalans vallen op de mat. Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw toezeggingen, de eindjes aan elkaar. Maar we houden onze drie locaties fijn bijeen. Hans Bergwerff
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest