Nieuws

Oecumenische kalender voor de Paastijd 2019…

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'

Jeugdkerk voert actie…

Verslag kerkenraad maart 2019

Van de kerkrentmeesters…

Oecumenische kalender voor de Paastijd 2019

Vorig jaar brachten we, rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest, een oecumenische kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was, zo hebben we gemerkt, een groot succes. We besloten om dit jaar opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week verantwoordelijk: met een meditatie, een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een bijbelverhaal. Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te betalen. Als het goed is, staat er iemand van de locatie bij de intekenlijst die het geld int.

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'

Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Mocht iemand rond dit thema een idee hebben voor een bijeenkomst, dan kunt u dit kortsluiten - graag uiterlijk 12 mei a.s. - met ondergetekende. Als u een rol wilt spelen in het leiden van zo'n bijeenkomst wordt dat zeer op prijs gesteld. We zijn als taakgroep benieuwd welke activiteiten bedacht zullen worden en hopen dat velen mee zullen doen. Namens de taakgroep Vorming & Bezinning, Martin Koster m.koster@kpnplanet.nl.

Van de kerkrentmeesters

Het nieuwe jaar gaat verrassend goed van start met een aanzienlijk hogere opbrengst van onze kerkelijke bijdragen! Wellicht is dit nog het na-ijlen van de decembermaand. Of toch gewoon het vervolg op de actie kerkbalans? We gaan het proberen de komende maanden te analyseren. In elk geval is dit een spannende sterke start. Vol vertrouwen klopt ons hart. De financiën worden per locatie beheerd. Voor de Bosbeskapel kunt u terecht bij Koos Smitt, voor de Shalomkerk is Ben Damen samen met René Denie verantwoordelijk. Zelf blijf ik de verantwoording dragen voor de Abdijkerk. De kerken van ZuidWest blijven samen verantwoordelijk en willen toegroeien naar sluitende begrotingen. We hopen dat zich een penningmeester aanbiedt voor de drie locaties samen om ons beleid op dat punt te coördineren. In de tussentijd blijf ik u voor de drie locaties op de hoogte houden. HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST? Hans Bergwerff
PGG ZuidWest Protestantse gemeente s’ Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Op al onze lokaties is er zondags om 10.00 uur een kerkdienst. Meer info…

Concerten

14 april 2019, 15.30 uur Joost Willemze, harp Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

MENU

Nieuws

Oecumenische kalender voor de

Paastijd 2019…

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend

geloven'

Jeugdkerk voert actie…

Verslag kerkenraad maart 2019

Van de kerkrentmeesters…

Oecumenische kalender voor de

Paastijd 2019

Vorig jaar brachten we, rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest, een oecumenische kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was, zo hebben we gemerkt, een groot succes. We besloten om dit jaar opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week verantwoordelijk: met een meditatie, een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een bijbelverhaal. Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te betalen. Als het goed is, staat er iemand van de locatie bij de intekenlijst die het geld int.

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend

geloven'

Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Mocht iemand rond dit thema een idee hebben voor een bijeenkomst, dan kunt u dit kortsluiten - graag uiterlijk 12 mei a.s. - met ondergetekende. Als u een rol wilt spelen in het leiden van zo'n bijeenkomst wordt dat zeer op prijs gesteld. We zijn als taakgroep benieuwd welke activiteiten bedacht zullen worden en hopen dat velen mee zullen doen. Namens de taakgroep Vorming & Bezinning, Martin Koster m.koster@kpnplanet.nl.

Van de kerkrentmeesters

Het nieuwe jaar gaat verrassend goed van start met een aanzienlijk hogere opbrengst van onze kerkelijke bijdragen! Wellicht is dit nog het na- ijlen van de decembermaand. Of toch gewoon het vervolg op de actie kerkbalans? We gaan het proberen de komende maanden te analyseren. In elk geval is dit een spannende sterke start. Vol vertrouwen klopt ons hart. De financiën worden per locatie beheerd. Voor de Bosbeskapel kunt u terecht bij Koos Smitt, voor de Shalomkerk is Ben Damen samen met René Denie verantwoordelijk. Zelf blijf ik de verantwoording dragen voor de Abdijkerk. De kerken van ZuidWest blijven samen verantwoordelijk en willen toegroeien naar sluitende begrotingen. We hopen dat zich een penningmeester aanbiedt voor de drie locaties samen om ons beleid op dat punt te coördineren. In de tussentijd blijf ik u voor de drie locaties op de hoogte houden. HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST? Hans Bergwerff
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest