Nieuws

Vacature pastoraal werker…

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdragers…

Definitieve versie Plaaelijke Regeling Zuidwest

Vacature pastoraal werker

Er is momenteel in onze wijkgemeente een vacature voor een pastoraal werker die er op uitgaat en de (oudere) gemeenteleden thuis wil bezoeken. Een luisterend oor, een helpend woord en een verbindend inzicht is waar veel mensen naar verlangen. Wij zoeken daarom: Een pastoraal werker voor 36 uur per week De aanstelling is voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal één jaar. Heb je een Bachelor of Hbo-opleiding in Pastoraal werk of een vergelijkbare opleiding en heb je zin in deze uitdaging, dan komen we graag met je in contact. Salariëring volgens de richtlijnen van de PKN, afhankelijk van ervaring. Het is ook mogelijk op een deel van de vacature te solliciteren. Voor verdere informatie: Henk Valstar, scriba of bij één van onze predikanten. Zie hier de volledige advertentietekst. Sollicitaties uiterlijk 20 januari 2020 naar: wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Opvolger Kees Buist/ toestemming aantrekken

pastoraal werker ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Shalom benoemd: Nel Broekman, ouderling, Ingrid Kraayveld, ouderling, Hans Adams, diaken, Suze Mulder, diaken, Ben Damen, ouderling- kerkrentmeester. Indien er uiterlijk op 31 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op in februari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan
PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Op al onze lokaties is er zondags om 10.00 uur een kerkdienst. Meer info…

Concerten

ABDIJKERK 19 janauri 2020, 15.30 uur Zondagmatinee Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Nieuws

Vacature pastoraal werker…

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdragers…

Definitieve versie Plaaelijke Regeling

Zuidwest

Vacature pastoraal werker

Er is momenteel in onze wijkgemeente een vacature voor een pastoraal werker die er op uitgaat en de (oudere) gemeenteleden thuis wil bezoeken. Een luisterend oor, een helpend woord en een verbindend inzicht is waar veel mensen naar verlangen. Wij zoeken daarom: Een pastoraal werker voor 36 uur per week De aanstelling is voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal één jaar. Heb je een Bachelor of Hbo-opleiding in Pastoraal werk of een vergelijkbare opleiding en heb je zin in deze uitdaging, dan komen we graag met je in contact. Salariëring volgens de richtlijnen van de PKN, afhankelijk van ervaring. Het is ook mogelijk op een deel van de vacature te solliciteren. Voor verdere informatie: Henk Valstar, scriba of bij één van onze predikanten. Zie hier de volledige advertentietekst. Sollicitaties uiterlijk 20 januari 2020 naar: wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Opvolger Kees Buist/ toestemming

aantrekken pastoraal werker

ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Shalom benoemd: Nel Broekman, ouderling, Ingrid Kraayveld, ouderling, Hans Adams, diaken, Suze Mulder, diaken, Ben Damen, ouderling-kerkrentmeester. Indien er uiterlijk op 31 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op in februari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest