Kerkenraad

De wijkgemeente bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen- Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een kleine kerkenraad (11 ambtsdragers), een moderamen (5 ambtsdragers) en een predikantenteam (6 predikanten). Daarnaast is er tijdelijk een ouderenwerker aan de wijkgemeente verbonden. Er is een wijkraad van diakenen, een wijkraad van kerkrentmeesters en er zijn taakgroepen. Op iedere locatie bestaat een liturgiecommissie. De taakgroepen: Jeugd- en Jongeren (coördinatie: ds. Nicolle Pronk en ds. Wietske Verkuyl) Pastoraat en Ouderenwerk (coördinatie: ds. Michiel Aten en ds. David Schiethart) Vorming en Bezinning (coördinator: ds. Martin Koster) De wijkkerkenraad als geheel komt beperkt bijeen. De kleine kerkenraad komt 10 maal per jaar bijeen. Vanuit de Bosbeskapel zijn Koos Smitt (ouderling-kerkrentmeester), Gert Jan de Raadt (diaken), Henk Valstar (ouderling) en Johan Bovenlander (ouderling) lid van de kleine wijkkerkenraad. Scriba van de kerkenraad: Henk Valstar E wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Privacy statement

Verslagen vergaderingen

Kleine Kerkenraad Zuidwest (KKR)

2019

Januari Februari Maart Mei Juni september

2018

December November Oktober September Juni April-mei Maart Februari Januari

2017

December November Juli Voorjaar
PGG ZuidWest Protestantse gemeente s’ Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Op al onze lokaties is er zondags om 10.00 uur een kerkdienst. Meer info…

Concerten

ABDIJKERK 9 november 2019, 15.30 uur Orgelconcert bij kaarslicht door Ben van Oosten (Den Haag) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

MENU

Kerkenraad

De wijkgemeente bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een kleine kerkenraad (11 ambtsdragers), een moderamen (5 ambtsdragers) en een predikantenteam (6 predikanten). Daarnaast is er tijdelijk een ouderenwerker aan de wijkgemeente verbonden. Er is een wijkraad van diakenen, een wijkraad van kerkrentmeesters en er zijn taakgroepen. Op iedere locatie bestaat een liturgiecommissie. De taakgroepen: Jeugd- en Jongeren (coördinatie: ds. Nicolle Pronk en ds. Wietske Verkuyl) Pastoraat en Ouderenwerk (coördinatie: ds. Michiel Aten en ds. David Schiethart) Vorming en Bezinning (coördinator: ds. Martin Koster) De wijkkerkenraad als geheel komt beperkt bijeen. De kleine kerkenraad komt 10 maal per jaar bijeen. Vanuit de Bosbeskapel zijn Koos Smitt (ouderling-kerkrentmeester), Gert Jan de Raadt (diaken), Henk Valstar (ouderling) en Johan Bovenlander (ouderling) lid van de kleine wijkkerkenraad. Scriba van de kerkenraad: Henk Valstar E wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Privacy statement

Verslagen vergaderingen

Kleine Kerkenraad Zuidwest (KKR)

2019

Januari Februari Maart Mei Juni september

2018

December November Oktober September Juni April-mei Maart Februari Januari

2017

December November Juli Voorjaar
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest