PGG ZuidWest                                                          wm.pgg.zw@gmail.com                                                                                   HOME

Jeugd

Terugblik op de Kliederkerk

Kids – Kunst en Kerk

Jeugdkerk

Jongerengespreksgroep

Vaste activiteiten

Terugblik op de Kliederkerk

Op woensdagmiddag 12 september werd in de Ds. W.E. den Hertogschool wederom een Kliederkerk gehouden. Mede door de feestelijke start van de pioniersplek die deze middag ook gevierd werd, was de opkomst groot: er waren ruim 50 deelnemers, waaronder 25 kinderen. Met al deze aanwezigen was de middag een en al gezelligheid. Aan het begin werd eerst de gelijkenis van de parel verteld: de koopman die al zijn bezittingen verkoopt zodat hij één hele mooie parel kan kopen. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen – kinderen én volwassenen – om in de huid van de koopman te kruipen. Iedereen kreeg een knikker en de opdracht deze te ruilen voor een mooie parel. Verspreid over de ruimte waren andere koopmannen met ruilwaar. Niet iedere koopman accepteerde echter knikkers. Zo moesten de aanwezigen de knikker eerst bij een bepaalde koopman omruilen voor een knoop, de knoop bij een andere koopman voor een knijper, de knijper voor een bloem en de bloem voor een stift. De stift konden ze dan bij de laatste koopman voor een piepschuim ‘parel’ ruilen, die vervolgens versierd mocht worden met glitters. Ondertussen waren er nog veel meer kliederactiviteiten waaraan deelgenomen kon worden. Zo werden er parels en schatten gezocht in een zandtafel, sieraden gemaakt van parels en andere mooie dingen, eierkoeken in de vorm van een parel of een kroon (als symbool voor het Koninkrijk) versierd, en werd er een doek geschilderd met zaken die voor de kliederaars te maken hadden met het Koninkrijk. Foto’s van deze Kliederkerk komen op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw/ Wilt u ook een keer zo’n gezellige middag meemaken? De volgende Kliederkerk is op 14 november. Meer informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda en sluit gerust een keer aan! Info: kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl

Kids – Kunst en Kerk

In het najaar van 2018 gaat weer een nieuwe serie Kids van start. Een groep kinderen zal zich vier donderdagmiddagen bezighouden met een bepaald thema. Dit keer is dat ‘Kunst en Kerk’. Het leven en werk van verschillende kunstenaars zal behandeld worden, er worden Bijbelverhalen verteld en er is ruimte om zelf aan de slag te gaan als kunstenaar. Zie ook de flyer. Kids vindt plaats op 27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober, steeds van 16.00 tot 17.00 uur in de Abdijkerk. Info: ds. Nicolle Pronk E nicollepronk@outlook.com

Jeugdkerk

De Jeugdkerk heeft in september een leuke start-activiteit. Om elkaar wat beter te leren kennen gaan we samen gezellig bowlen. Op 12 oktober zullen we koken voor het project Samen aan Tafel (zie website). In twee groepen bereiden we een driegangenmenu voor ongeveer 40 gasten uit de buurt rondom de Bosbeskapel. Natuurlijk eten we zelf ook lekker mee. In november hebben we een gewone Jeugdkerk op zondagmorgen: 11 november om 10.00 uur in de huiskamer van de Bosbeskapel. Ten slotte zullen we op 16 december een bezoek brengen aan het Stadsklooster.

Jongerengespreksgroep

De jongerengespreksgroep, inmiddels bestaand uit 8 leden plus de predikant, zal weer samenkomen op 1 oktober om 20.00 uur. Onderwerp van deze avond zal zijn: het Koninkrijk van God. Wat zegt de Bijbel erover? Wat houdt het precies in? Kunnen wij er ook deel van worden en zo ja, hoe dan? Is het er al of moet het nog komen? Alle 20-ers en 30-ers van harte welkom om aan te sluiten! Info: jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl
PGG ZuidWest Protestantse gemeente s’ Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Vaste activiteiten

Voor kinderen en jongeren binnen onze wijkgemeente vinden er allerlei activiteiten plaats. Soms het hele jaar door, soms incidenteel. Ieder jaar wordt er een jeugdwerkfolder uitgebracht, waarin u alle informatie omtrent de jeugdactiviteiten kunt vinden. Info: Rianne van Deursen E riannevandeursen@gmail.com Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie). Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Een keer per maand is er voor de jeugd in de leeftijdsgroep 11 t/m 17 jaar een bijeenkomst van de Jeugdkerk. Vaak is dit op de tweede zondagochtend van de maand, van 10.00 tot 11.00 uur, in de huiskamer van de Bosbeskapel. Tijdens de Jeugdkerk behandelen we christelijke en maatschappelijke thema’s aan de hand van een gesprek en/of een spel. We doen echter soms ook andere activiteiten op andere dagen/tijdstippen, zoals het voorbereiden van jeugddiensten of diaconale acties. De Jeugdkerk wordt geleid door drie enthousiaste jongvolwassenen. Wij als leiding hopen dat we de jongeren een veilige plek kunnen bieden waar ruimte is voor (christelijke) diepgang, maar zeker ook voor vriendschap en gezelligheid. Info: Marleen Wagner E marleenwagner@gmail.com Voor de 20ers en 30ers uit de wijkgemeente is er een jongerengespreksgroep, onder leiding van een van de predikanten. Met elkaar behandelen we Bijbelse thema’s en zoeken we naar verdieping van ons geloof, maar er is zeker ook veel ruimte voor gezelligheid. Info: Robin Vellinga E jongerengespreksgroep@denhaag- zuidwest.nl

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

MENU

Jeugd

Terugblik op de Kliederkerk

Kids – Kunst en Kerk

Jeugdkerk

Jongerengespreksgroep

Vaste activiteiten

Terugblik op de Kliederkerk

Op woensdagmiddag 12 september werd in de Ds. W.E. den Hertogschool wederom een Kliederkerk gehouden. Mede door de feestelijke start van de pioniersplek die deze middag ook gevierd werd, was de opkomst groot: er waren ruim 50 deelnemers, waaronder 25 kinderen. Met al deze aanwezigen was de middag een en al gezelligheid. Aan het begin werd eerst de gelijkenis van de parel verteld: de koopman die al zijn bezittingen verkoopt zodat hij één hele mooie parel kan kopen. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen – kinderen én volwassenen – om in de huid van de koopman te kruipen. Iedereen kreeg een knikker en de opdracht deze te ruilen voor een mooie parel. Verspreid over de ruimte waren andere koopmannen met ruilwaar. Niet iedere koopman accepteerde echter knikkers. Zo moesten de aanwezigen de knikker eerst bij een bepaalde koopman omruilen voor een knoop, de knoop bij een andere koopman voor een knijper, de knijper voor een bloem en de bloem voor een stift. De stift konden ze dan bij de laatste koopman voor een piepschuim ‘parel’ ruilen, die vervolgens versierd mocht worden met glitters. Ondertussen waren er nog veel meer kliederactiviteiten waaraan deelgenomen kon worden. Zo werden er parels en schatten gezocht in een zandtafel, sieraden gemaakt van parels en andere mooie dingen, eierkoeken in de vorm van een parel of een kroon (als symbool voor het Koninkrijk) versierd, en werd er een doek geschilderd met zaken die voor de kliederaars te maken hadden met het Koninkrijk. Foto’s van deze Kliederkerk komen op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw / Wilt u ook een keer zo’n gezellige middag meemaken? De volgende Kliederkerk is op 14 november. Meer informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda en sluit gerust een keer aan! Info: kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl

Kids – Kunst en Kerk

In het najaar van 2018 gaat weer een nieuwe serie Kids van start. Een groep kinderen zal zich vier donderdagmiddagen bezighouden met een bepaald thema. Dit keer is dat ‘Kunst en Kerk’. Het leven en werk van verschillende kunstenaars zal behandeld worden, er worden Bijbelverhalen verteld en er is ruimte om zelf aan de slag te gaan als kunstenaar. Zie ook de flyer. Kids vindt plaats op 27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober, steeds van 16.00 tot 17.00 uur in de Abdijkerk. Info: ds. Nicolle Pronk E nicollepronk@outlook.com

Jeugdkerk

De Jeugdkerk heeft in september een leuke start- activiteit. Om elkaar wat beter te leren kennen gaan we samen gezellig bowlen. Op 12 oktober zullen we koken voor het project Samen aan Tafel (zie website). In twee groepen bereiden we een driegangenmenu voor ongeveer 40 gasten uit de buurt rondom de Bosbeskapel. Natuurlijk eten we zelf ook lekker mee. In november hebben we een gewone Jeugdkerk op zondagmorgen: 11 november om 10.00 uur in de huiskamer van de Bosbeskapel. Ten slotte zullen we op 16 december een bezoek brengen aan het Stadsklooster.

Jongerengespreksgroep

De jongerengespreksgroep, inmiddels bestaand uit 8 leden plus de predikant, zal weer samenkomen op 1 oktober om 20.00 uur. Onderwerp van deze avond zal zijn: het Koninkrijk van God. Wat zegt de Bijbel erover? Wat houdt het precies in? Kunnen wij er ook deel van worden en zo ja, hoe dan? Is het er al of moet het nog komen? Alle 20-ers en 30-ers van harte welkom om aan te sluiten! Info: jongerengespreksgroep@denhaag- zuidwest.nl
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest       wm.pgg.zw@ziggo.nl                           HOME
PGG ZuidWest

Vaste activiteiten

Voor kinderen en jongeren binnen onze wijkgemeente vinden er allerlei activiteiten plaats. Soms het hele jaar door, soms incidenteel. Ieder jaar wordt er een jeugdwerkfolder uitgebracht, waarin u alle informatie omtrent de jeugdactiviteiten kunt vinden. Info: Rianne van Deursen E riannevandeursen@gmail.com Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie). Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Een keer per maand is er voor de jeugd in de leeftijdsgroep 11 t/m 17 jaar een bijeenkomst van de Jeugdkerk. Vaak is dit op de tweede zondagochtend van de maand, van 10.00 tot 11.00 uur, in de huiskamer van de Bosbeskapel. Tijdens de Jeugdkerk behandelen we christelijke en maatschappelijke thema’s aan de hand van een gesprek en/of een spel. We doen echter soms ook andere activiteiten op andere dagen/tijdstippen, zoals het voorbereiden van jeugddiensten of diaconale acties. De Jeugdkerk wordt geleid door drie enthousiaste jongvolwassenen. Wij als leiding hopen dat we de jongeren een veilige plek kunnen bieden waar ruimte is voor (christelijke) diepgang, maar zeker ook voor vriendschap en gezelligheid. Info: Marleen Wagner E marleenwagner@gmail.com Voor de 20ers en 30ers uit de wijkgemeente is er een jongerengespreksgroep, onder leiding van een van de predikanten. Met elkaar behandelen we Bijbelse thema’s en zoeken we naar verdieping van ons geloof, maar er is zeker ook veel ruimte voor gezelligheid. Info: Robin Vellinga E jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl